Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej - Biblosdodaj stronę do ulubionychstartuj z nami
Zapowiedzi Wydawnictwa BIBLOS
Nowości Wydawnictwa BIBLOS
Księgarnia Wydawnictwa BIBLOS
Periodyki Wydawnictwa BIBLOS
O Wydawnictwie BIBLOS
Kontakt - Wydawnictwo BIBLOS
Dystrybucja - Wydawnictwo BIBLOS
Informacje o promocjach - Wydawnictwo BIBLOS
Polecane strony - Wydawnictwo BIBLOSZaloguj się | Rejestracja
szukaj
Karta pozycji – fragmenty


MIEJSCE CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO W TWOIM ŻYCIU Kazania pasyjne Drogi krzyżowe dla dorosłych

FRAGMENT

JEZUS W OGRÓJCU

Z pokutnym popiołem na głowach przekroczyliśmy bramę Wielkiego Postu. Rozpoczął się kolejny akt wydarzeń zbawczych. Odsłoniła się scena przedstawiająca cierpiącego Jezusa. W czasie tych pierwszych gorzkich żali z naszych serc wyrwały się słowa: „Żal duszę ściska, serce boleść czuje… Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, serce me mdleje”.
Przenieśmy się w dzisiejszym rozważaniu na Górę Oliwną. Składa się ona z trzech wierzchołków, z których najwyższy wznosi się na 820 metrów nad poziomem morza. Jego łagodne zbocze, porośnięte drzewami oliwkowymi, zbiega ku potokowi Cedron. Za nim rozpoczynają się mury świętego miasta, wznoszącego się na dwóch płaskich wzgórzach, nazywających się Syjon i Moriah. Święte miasto i Góra Oliwna pogrążyły się już w nocnej ciszy.
Na Górze Oliwnej, u bram ogrodu Getsemani, drzemie ośmiu Apostołów, pozostawionych przez Jezusa. Razem z Nim pozostało trzech: Piotr, Jan i Jakub. Zamiast czuwać i oni posnęli. Niedaleko – na rzut kamienia – modli się Pan. Podnosi głowę. Krople krwawego potu spływają Mu po twarzy. Słychać, jak spadają na zimne głazy. Czy nie przychodzą nam w tej chwili słowa psalmu: „Ja zaś jestem robak, a nie człowiek” (Ps 22,7)?
O Chryste, ogrom Twych cierpień pozostanie dla nas zawsze tajemnicą, ale obdarzając nas łaską, pomóż nam choć maleńką ich cząstkę sobie uzmysłowić. Chcemy dzisiaj rozważyć słowa ewangelistów. Oto Mateusz napisał: „począł się smucić i odczuwać trwogę” (Mt 26,37), a Marek: „i począł drżeć, i odczuwać trwogę” (Mk 14,33). Lęk, smutek, trwoga i drżenie – tymi słowami ewangeliści wyrażają ogrom Twoich cierpień w Getsemani.
Wszyscy lękamy się cierpienia. To leży w naszej naturze. Jesteśmy niespokojni w poczekalni u dentysty, z biciem serca oczekujemy na operację. Zdarzało się, że ludzie nie wytrzymywali tortur i zażywali truciznę. Również Jezus, wiedząc, co Go czeka, odczuwał lęk. Miał przecież ludzką naturę, był człowiekiem. A jako Bóg, zdawał sobie sprawę, jak bardzo zaboli Go policzek wymierzony mu w domu Annasza. Wiedział, ile czeka Go razów; jak będzie wyglądało Jego ciało po biczowaniu; jak głęboko wbiją się Mu w głowę kolce korony cierniowej. Znał również ciężar krzyża, grubość gwoździ, mękę krzyżowania i konania. Znał boleść szyderstw, bluźnierstw, jakie będą rzucane pod Jego adresem, kiedy zawiśnie już na krzyżu. Nic dziwnego, że potrzebował wsparcia Apostołów: „Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?” (Mk 14,37). Do tego wielkiego lęku dołączył się jeszcze smutek. A co ten wielki smutek Jezusa wywołało? Osamotnienie. Jezus w Ogrójcu czuł się całkowicie opuszczony.
Wyobraźmy sobie starotestamentowego Hioba, który traci majątek, kochane dzieci, zdrowie. I oto opuszczony siedzi na kupie śmieci i oczyszcza rany glinianą skorupą. Nawet żona go opuściła i zaczęła wątpić w jego sprawiedliwość. Przyjaciele przyszli go niby pocieszać, ale szybko okazało się, że raczej szydzili z niego, wmawiając mu grzeszność.
O wiele bardziej samotny niż Hiob czuje się Jezus. Gdzie są te tłumy, które nakarmił chlebem? Gdzie te tłumy, które wołały kilka dni wcześniej: Hosanna? Tego wieczora śpią, a jutro będą krzyczeć: „Ukrzyżuj Go!” (Mk 15,13) A jak zachowują się jego najbliżsi przyjaciele? Trzech najbliższych śpi, jeden z Apostołów wziął już pieniądze i zbliża się, aby na Jego policzku złożyć zdradziecki pocałunek. W takiej sytuacji pozostał Mu tylko Jego Ojciec. W Nim pokładał całą swoją nadzieję.
Co się jednak dzieje? Okazuje się, że w tym dramatycznym momencie Ojciec niebieski nie daje Mu żadnego znaku, że jest z nim, że Go rozumie i Mu współczuje. „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie” (Ga 3,13).
Już na krzyżu, czując się całkowicie opuszczony, Jezus wypowiedział przejmującą skargę: „Boże mój (…), czemuś mnie opuścił?” (Mk 15,34). Należy przypuszczać, że podobną samotność odczuwał już wtedy, w Ogrójcu.
Ktoś może zaprzeczy. W Ogrójcu było inaczej – przecież śpiewamy w pieśni wielkopostnej: „Tam Cię anioł w smutku cieszy”. Ewangelie jednak nic nie mówią o pocieszeniu. Mówią tylko o umocnieniu: „Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go” (Łk 22,43). Tak więc trwodze towarzyszył smutek. Smutek Syna Bożego, człowieka opuszczonego nawet przez Boga.
Jest jeszcze jedno źródło cierpień Jezusa w Ogrójcu. Bierze On na siebie wszystkie grzechy ludzkie, aby Bogu za nie złożyć przebłagalną ofiarę. „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21). Jezus Chrystus bierze na siebie wszystkie grzechy ludzkości: Adama i Ewy, grzechy sprzed potopu, grzechy Sodomy i Gomory, grzechy bałwochwalstwa, wiarołomstwa, grzech Judasza, grzechy obecnie popełniane (świętokradztwa, zgorszenia, zdrady małżeńskie, mordowanie nienarodzonych, zabójstwa, terroryzm). Jezus staje przed Bogiem obarczony tymi grzechami, aby je przybić do krzyża. To właśnie ten ogromny ciężar grzechów spowodował to, o czym pisze św. Marek: „i począł drżeć i odczuwać trwogę” (Mk 14,33).
Warto więc zapytać: Czymże jest grzech? Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada na to bardzo zwięźle: Grzech popełnia ten, kto przekracza przykazania Boże; ten, kto nie ufa Bogu, kto nie kocha Boga i jest Mu nieposłuszny.
Grzech to zniewaga majestatu Bożego i zdrada Jego miłości. Miłość nie jest miłością, gdy zamyka się w sobie, gdy myśli tylko o sobie. Dlatego Bóg stwarza świat, a w nim byty rozumne: aniołów i ludzi. „Pragnie ich uszczęśliwić jasnością swojej chwały” (IV modlitwa eucharystyczna). I oto, co się dzieje? Człowiek, istota rozumna, stawia w miejsce Boga siebie samego. Nie chce szczęścia ofiarowanego przez Boga, nie chce, aby Bóg „uszczęśliwił go jasnością swojej chwały”. Sam wybiera sobie drogi do szczęścia. I tak było z upadłymi aniołami. Nie będę Tobie służył! – powiedział szatan. Tak też dzieje się z człowiekiem. Nieustannie pojawiają się ludzie, którzy chcieliby wytyczyć przed nami własną drogę do szczęścia. I to jest właśnie w każdym grzechu: stawianie siebie w miejsce Boga i szukanie szczęścia nie na drogach przez Niego wytyczonych. A to właśnie jest znieważanie Bożego majestatu i odrzucanie Bożej miłości. I co się wtedy dzieje? A co by się stało z planetą, która zmieniłaby orbitę, po której krąży? Uległaby zniszczeniu. Podobnie może się stać z człowiekiem, który przez grzech wyjął swoją rękę z ręki swojego Stwórcy i zaczął iść przez życie sam. Wszedł na błędną drogę, na której czeka go śmierć.
„Bo kto bóstwi się na świecie,
ten na odwrót swego szału,
odczłowiecza się pomału”.
Człowiek jest stworzeniem Bożym. A więc człowiek będzie człowiekiem tylko wtedy, kiedy zachowa głęboką więź z Bogiem, ale nie wtedy, kiedy ją zerwie.
Grzech jest również wzgardą okazaną Chrystusowi i Jego łasce. Opowiadają, że w diecezji biskupa Alfonsa Liguoriego żył wielki grzesznik. Pewnego dnia hierarcha poprosił go do siebie. Kiedy gość znalazł się w holu, zauważył, że drzwi do pokoju biskupa są otwarte, a na ich progu leży krzyż. Gospodarz poprosił go do siebie. Grzesznik nie wiedział, co robić: „Ależ księże biskupie, nie mogę wejść, bo na progu leży krzyż”. Alfons Liguori odparł: „Nie gadaj tyle. Przecież nie pierwszy raz podepczesz Ukrzyżowanego. Swoimi grzechami stale to czynisz . Czemu się więc wahasz?”
Patrząc na krzyż, można jeszcze raz postawić sobie pytanie: Po co Jezus Chrystus dał się do niego przybić? Odpowiedź znamy: Aby uwolnić człowieka z niewoli grzechu. Aby uczynić go dzieckiem Bożym. Bo tylko z krzyża płynie łaska. Tylko z niego płynie zbawienie.
Grzech jest również raną zadaną Kościołowi i ludzkości. Chrystus pragnie mieć Kościół „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Zerwanie więzi z Bogiem przez grzech jest również zerwaniem więzi z człowiekiem. Grzech bowiem niszczy zdolność kochania, akceptowania innych, czynienia ich szczęśliwymi. Człowiek jest traktowany jak bardziej lub mnie przydatna rzecz,.
Drogie siostry, drodzy bracia, pomyślcie, co by się stało, gdyby ze świata zniknął grzech. Takie słowa, jak „terroryzm”, „wojna” nie byłyby znane. Wszyscy stalibyśmy się dla siebie braćmi. Przestałby obowiązywać niesprawiedliwy podział dóbr. Zniknąłby głód, ponieważ bogaci dzieliliby się tym, co mają, z biednymi. Rodzina stałaby się prawdziwą wspólnotą życia i miłości, miejscem, gdzie wszystkim byłoby ze sobą dobrze.
Niestety, grzechu ze świata nie da się usunąć, podobnie jak nie da się z niego usunąć choroby. Ale przecież jeśli chodzi o choroby, to z nimi prowadzi się nieustanną walkę. Walkę trzeba również podjąć z grzechem w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, globalnym.
Trzeba więc dzisiaj w czasie tych pierwszych tegorocznych gorzkich żali postawić sobie pytanie: Czy prowadzę walkę z grzechem. Znamy takie miejsce, gdzie bardzo wyraźnie widać, że
z grzechem walczymy. O jakie miejsce chodzi? Oczywiście,
o konfesjonał, o spowiedź świętą, ustanowioną przez samego Jezusa Chrystusa.
Mając świadomość naszych licznych grzechów, z żalem serdecznym zaśpiewajmy teraz Święty Boże…

POWRÓT


Twój koszyk
"POTRZEBA BY ON WZRASTAŁ, A JA...
...
„KOPAĆ NIE JESTEM W...
...
„KU RATUNKOWI MEMU POKWAP...
...
„Nie gaście ducha Ojca...
...
„PRZEZ ZASŁUGI ICH...
...
„Rota...
...
„Słowo jego płonęło jak...
...
„Z LUDZI WZIĘCI I DLA...
...
16 PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ
...
25 LAT Z BŁOGOSŁAWIONĄ...
...
250 LAT KULTU SERCA PANA...
...
BÓG MNIE KOCHA PODRĘCZNIK...
...
BÓG MNIE KOCHA PRZEWODNIK...
...
BÓG MNIE KOCHA TECZKA...
...
BÓG MNIE KOCHA ZESZYT...
...
BÓG MNIE...
...
BÓG MNIE PRZEMIENIA TECZKA...
...
BÓG MNIE PRZEMIENIA ZESZYT...
...
BÓG MNIE WOŁA PODRĘCZNIK...
...
BÓG MNIE WOŁA PRZEWODNIK...
...
BÓG MNIE WOŁA TECZKA...
...
BÓG MNIE WOŁA ZESZYT...
...
ChrześcijaninGŁOSI...
...
JESTEM...
...
JESTEM DZIECKIEM...
...
JESTEŚMY RODZINĄ...
...
JESTEŚMY RODZINĄ JEZUSA...
...
JESTEŚMY RODZINĄ PANA...
...
JEZUS NAS KOCHA PRZEWODNIK...
...
JEZUS NAS KOCHA ZESZYT...
...
JEZUS NAS...
...
JEZUS PRZYCHODZI DO NAS WE...
...
KOCHAMY PANA...
...
PAN BÓG KOCHA...
...
Prowadzeni przez Ducha...
...
ROK LITURGICZNY...
...
SPOTYKAM TWOJE...
...
ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W...
...
ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W...
...
ŚWIADCZĘ O JEZUSIE...
...
Uświęcani przez Ducha...
...
WIERZĘ W BOGAKARTY...
...
WIERZĘ...
...
Z TOBĄ IDĘ PRZEZ...
...
ŻYJĘ TWOJĄ...
...
A ROBOTNIKÓW WCIĄŻ...
...
Aby Matka Boża była z nas...
...
ABY SZCZĘŚLIWIE IŚĆ RAZEM PRZEZ...
...
Abyśmy doszli tam, gdzie nie...
...
AD IMAGINEM ECCLESIAE...
...
ADORACJA MIEJSCEM NAWRÓCENIA...
...
ADORACJA TO WYZNANIE WIARY W SYNA...
...
ADORACJE na Wielki Czwartek na...
...
AGENDA LITURGICZNA
...
AKSJOLOGICZNE WYMIARY...
...
Album TARNOWSKA BAZYLIKA...
...
Apologetyczny katechizm katolicki
...
Ba!ranek Paschalny i...
...
BANER DEKORACYJNY...
...
BANER DEKORACYJNY NA ROK...
...
BANER DEKORACYJNY Wielki Post...
...
BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI....
...
BĄDŹMY PODOBNI DO...
...
BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA....
...
BERNADETTA Dziewczyna, która...
...
Bernard Bolzano i idea logicyzmu
...
BERNARDYNI W TARNOWIE. W roku...
...
BEZ MARYI TRUDNO BYŁOBY ŻYĆ NA...
...
BIBLIA O KAPŁAŃSTWIE I...
...
BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW...
...
Bierz i czytaj I. Ewangelia św....
...
Bierz i czytaj II. Ewangelia św....
...
Bierz i czytaj III. Ewangelia św....
...
BIOETYKA I TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA
...
BISKUP SENIOR
...
BISKUPI TARNOWSCY OKRESU...
...
Bliżej Ciebie chcę być, o Jezu...
...
BLIŻEJ...
...
BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA,...
...
BŁOGOSŁAWIENI UBODZY. XVII...
...
BŁOGOSŁAWIENI…...
...
...
...
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ...
...
Błogosławieni, którzy zanurzyli...
...
Błogosławiona przez wszystkie...
...
BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW...
...
BOŻA OPATRZNOŚĆ JAKO TAJEMNICA...
...
Bóg fenomenologów
...
BÓG KOBIET Studium...
...
BÓG MIŁOSIERNYw przepowiadaniu...
...
BÓG OJCIEC
...
Bóg potrzebuje rodziny - rodzina...
...
BÓG STWÓRCA
...
BROŃ NAS...
...
Być dobrym
...
BYĆ SOLĄ ZIEMIMateriały...
...
BYĆ ŚWIADKIEM...
...
BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA NA WZÓR ŚW....
...
BYĆ UCZNIEM...
...
BYĆ W SZKOLE CHRYSTUSA. Adoracje...
...
Byłem tam
...
CAŁY ROK W SZKOLE...
...
Cantate. Śpiewnik...
...
CENA ZAUFANIA
...
CHRYSTE – UTWIERDŹ NAS...
...
CHRYSTE – POŚLIJ NAM...
...
CHRYSTOLOGIA...
...
CHRYSTUS CIERPIĄCY W...
...
CHRYSTUS NASZĄ...
...
CHRYSTUS ŻYCIEM I...
...
CHRZEŚCIJANIN SŁUGĄ...
...
CHRZEŚCIJANIN WE WSPÓLNOCIE...
...
CHRZEŚCIJANIN ŚWIADKIEM...
...
CHRZEŚCIJANIN CZŁOWIEK CHRYSTUSOWY
...
Chrześcijańska literatura grecka
...
Chrześcijańska literatura łacińska
...
CIEŃ POD LUPANEMTom...
...
CO TO SĄ „STRUKTURY...
...
CO WARTO WIEDZIEĆ O...
...
CÓRA TARNOWSKIEJ ZIEMI...
...
Currenda. Pismo urzędowe diecezji...
...
CURRENDA Numer okolicznościowy...
...
CZAS GÓR, CZAS MIŁOŚCI
...
Czas i dynamika w równaniach...
...
Czas...
...
Czcić Chrystusa Eucharystycznego....
...
CZŁOWIEK WOBEC...
...
CZŁOWIEK - ANIMAL MYTHICUM...
...
Człowiek Bogu. Teologia moralna...
...
Człowiek człowiekowi. Teologia...
...
Człowiek i jego wychowywanie....
...
CZŁOWIEK MIĘDZY LOSEM A WYBOREM.
...
CZŁOWIEK OBDAROWANYI...
...
Człowiek światu. Teologia moralna...
...
CZŁOWIEK: TWÓR WSZECHŚWIATA...
...
Czy fizyka jest nauką humanistyczną
...
CZY JESTEŚCIE PRZYGOTOWANI NA...
...
CZY NALEŻY DEKONSTRUOWAĆ...
...
Czy sukcesy nauki są...
...
CZY WIEM O CZYM ŚPIEWAM W...
...
CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE W...
...
Dar nieba – niezwykła...
...
DAWAĆ ŚWIADECTWO O CHRYSTUSIE...
...
DE MUSICA SACRA IN...
...
Determinizm w biologii
...
DEZINTEGRACJA RODZINY
...
DIALOG Z CIERPIĄCYM...
...
DIALOG W MEDIACH – OD...
...
DIALOGI O WIERZE Spotkania...
...
DIALOGI...
...
DIECEZJA TARNOWSKA W LATACH...
...
DLA NAS I ZA NAS. Kazania pasyjne....
...
Do Ciebie, Boże, wznoszę moją...
...
DO JEJ STÓP 25 lat Pieszej...
...
DO SERCA TWEGO, KRÓLU...
...
DO SERCA TWEGO, KRÓLU KRÓLÓW....
...
DOBRO W MEDIACH – Z...
...
Dolina ludzi spokojnych....
...
DRABINĄ DO NIEBA Rozważania...
...
DREWNIANA PEREŁKAZ dziejów...
...
DROGA DUCHOWA GEORGESA...
...
DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
...
DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH 2009
...
DROGI DUCHOWE STAROSĄDECKICH...
...
DROGOWSKAZY KU...
...
DUC IN ALTUM Modlitewnik alumna
...
DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI...
...
DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ...
...
DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM...
...
DUSZPASTERSKI KOMENTARZ DO NOWEGO...
...
Duszpasterski komentarz do Nowego...
...
DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW I...
...
DUSZPASTERSTWO POLONII W ANGLII,...
...
DUSZPASTERSTWO POLONII W AUSTRII,...
...
DUSZPASTERSTWO POLONII WE...
...
Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro....
...
Dydaktyka katechezy. Część I
...
Dydaktyka katechezy. Część II
...
DYLEMATY EWOLUCJI
...
Dylematy globalizacji. Kryteria...
...
Dynamika nauki. Filozoficzne...
...
DYSKURS RELIGIJNY W MEDIACH
...
DZIECIOM NA DROGĘ CZ....
...
DZIECIOM NA DROGĘ Homilie dla...
...
DZIECIOM NA DROGĘ HOMILIE DLA...
...
DZIECIOM NA DROGĘ Homilie dla...
...
DZIECIOM NA DROGĘ HOMILIE DLA...
...
DZIECIOM NA DROGĘ...
...
DZIECIOM NA DROGĘ. Homilie dla...
...
DZIECIOM NA DROGĘ. Homilie dla...
...
Dzieciom na drogę. Homilie dla...
...
DZIECIOM NA DROGĘ. Homilie dla...
...
Dzieciom na drogę. Homilie dla...
...
DZIECIOM NA DROGĘ
...
DZIECIOM NA...
...
DZIECIOM NA DROGĘKazania...
...
Dzieje Apostolskie i listy...
...
DZIEJE DIECEZJI...
...
DZIEJE...
...
DZIELMY SIĘ SŁOWEMHomilie...
...
DZIELMY SIĘ...
...
Dziewczęca Służba Maryjna....
...
DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA. Tom...
...
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem
...
Eddington i teoria względności
...
EKRANOSTAS Przewodnik po...
...
EKRANOWSKAZ Rekolekcje...
...
ELEMENTY METAFIZYKI Część...
...
ELEMENTY FILOZOFII PRZYRODY
...
ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ...
...
Elementy wiedzy o kulturze
...
ENCYKLIKA CARITAS IN...
...
ENCYKLIKA SPE SALVI o...
...
Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"
...
Encyklika "O celibacie kapłańskim"
...
Errata. Pisownia słownictwa...
...
ETYCZNE ORIENTACJE W MEDIOSFERZE
...
Etyka dla lekarzy, pielęgniarek...
...
EUCHARYSTIA – BOSKI...
...
Eucharystia sercem przeżywana...
...
EUROPEJCZYK WYZNANIA...
...
EWANGELIA BEZ TARYFY...
...
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO...
...
Ewangelie synoptyczne
...
Ewangelie synoptyczne. I....
...
Ewangelie synoptyczne. II....
...
Ewangelie synoptyczne. III....
...
Ewolucja i stworzenie. Przedmowy...
...
Fides quaerens intellectum
...
Fides quaerens intellectum. Natura...
...
Filozofia a nauka w myśli ks....
...
Filozofia matematyki w ujęciu...
...
FILOZOFICZNY SENS PRZEBACZENIA
...
FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA W...
...
Formacja dziecka...
...
FORMATIO PERMANENS 7/2007
...
FUNKCJE WYPOWIEDZI RELIGIJNYCH
...
Galileo Galilei Waga probiercza
...
Galileusz. Po stronie...
...
Głębinowi, ale nie denni....
...
Głosić Ewangelię nadziei....
...
GODNIE POŻEGNAĆHomilie...
...
GÓRĄ i DOLINĄ
...
Granice nauki
...
Grzech pierworodny i dramat...
...
Gwarancje wolności religijnej...
...
HISTORIA KATECHEZY I...
...
Historia zbawienia
...
Homilie pogrzebowe
...
Hymny i pieśni ku czci...
...
IDEA ODNOWIENIA KOSMOSU w...
...
IKONA BOŻEJ MIŁOŚCI
...
Informacja a rozumienie
...
IŚĆ RAZEM PRZEZ ŻYCIE, DALEKA TO...
...
JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ...
...
JA JESTEM Z...
...
JA NIE WIDZĘ ŻADNEJ WINY W TYM...
...
JAK POWIEDZIEĆ O...
...
JAK SADZONKI OLIWKI DOKOŁA...
...
JAK ŻYĆ SZCZĘŚLIWIE? Katechezy...
...
JAM JEST CHLEB...
...
Jan Paweł II do Roty Rzymskiej...
...
Jan Paweł II. TESTAMENT
...
JAN PAWEŁ IIBibliografia...
...
Jedność nauki - jedność świata
...
JESTEM DZIECKIEM BOŻYM I...
...
Jestem dzieckiem Bożym. Propozycje...
...
JEZU – POŚLIJ ROBOTNIKÓW NA...
...
JEZU, SYNU BOŻY –...
...
Jezus - Kapłan posłuszny "wczoraj...
...
Jezus - Syn Maryi. Kazania na...
...
JEZUS W HOSTII SKRYTY...
...
JEZUS CHRYSTUS OBDARZA NAS SWOJĄ...
...
JEZUS NIE ŻARTOWAŁ!...
...
Jezus Sługą Pańskim
...
JĘZYK KATECHEZY
...
JUŻ NIE JA I TY, ALE MY Mowy...
...
KALENDARZ 2015Kalendarz...
...
KALENDARZ LITURGICZNY DIECEZJI...
...
KALENDARZ LITURGICZNY
...
KALENDARZ LITURGICZNYDIECEZJI...
...
KAMIENIE I KWIATYListy...
...
Kanoniczna rola proboszcza
...
...
...
Kapłan głosiciel słowa, szafarz...
...
Kapłan pasterz i przewodnik...
...
KAPŁAN WE...
...
KAPŁAN ŻYJĄCY SŁOWEM BOŻYM...
...
KAPŁANI DIECEZJI...
...
KAROLINANiezwykłe...
...
KAROLINKA
...
Katechetyka materialna
...
Katechetyka szczegółowa
...
KATECHEZA DOROSŁYCH
...
KATECHEZA I LITURGIA W DIALOGU
...
KATECHEZA OTWARTA NA BOGA...
...
KATECHEZY RADIOMARYJNE W...
...
Katechizm bierzmowanych
...
KATYŃ II Słońce wschodziło...
...
KAZANIA SAKRAMENTALNE
...
KAZANIA PASYJNESiedem...
...
KAŻDY NIESIE SWÓJ KRZYŻ...
...
KILKU INNYCHWypisy...
...
KIM JEST CZŁOWIEK Zarys...
...
Kim jest człowiek
...
KLASZTOR W MIEŚCIE W ŚWIETLE...
...
KLASZTOR SIÓSTR SACRÉ COEUR...
...
Kochaj i pokaż to życiem....
...
Kocham Cię Jezu. Propozycje...
...
KOLĘDY ZEBRANETom I
...
KOLĘDY ZEBRANETom II
...
KOMPENDIUM DOKUMENTÓW SOBORU...
...
Koncepcja nadziei w ujęciu...
...
KONFERENCJA EPISKOPATU...
...
KONFERENCJA EPISKOPATU...
...
KONFERENCJA EPISKOPATU...
...
KONFERENCJE DO...
...
KONGREGACJA NAUKI...
...
KONGREGACJA DS....
...
Kontemplować oblicze Chrystusa...
...
KOŚCIELE, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!...
...
KOŚCIÓŁ NASZYM...
...
KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM...
...
KOŚCIÓŁ NASZYM...
...
KOŚCIÓŁ W KRYZYSIE? Crisis...
...
KOŚCIÓŁ WIELKIEJ...
...
KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W...
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 1....
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań...
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 2....
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań...
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań...
...
KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań...
...
KRÓLOWO APOSTOŁÓW…...
...
Królowo Polski, przyrzekamy....
...
KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY
...
Ks. Jan Pyzikiewicz (1901-1943)....
...
KSIĘDZU NIE WYPADA...
...
KSIĘGA DANIELA. Podręczny...
...
KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny...
...
KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny...
...
KSIĘGI HISTORYCZNE STAREGO...
...
KSIĘŻA TARNOWSCY W ANEGDOCIE
...
KSIĘŻA TARNOWSCY W ANEGDOCIE 3
...
KTO MA USZY, NIECHAJ...
...
KTO MA USZY,NIECHAJ...
...
KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ...
...
Ku liturgii nadziei. Księga...
...
KULTURA MUZYCZNA KLASZTORU PP....
...
KURS NA SIEBIE...
...
List apostolski...
...
List Ojca Świętego Jana Pawła II...
...
LIST OKÓLNY O PRZYGOTOWANIU I...
...
LISTY APOSTOŁA...
...
Listy kopernikańskie
...
Listy pasterskie w posłudze...
...
LITANIA MARYJNA ŚWIĘTEGO...
...
LITURGIA GODZIN Z JANEM PAWŁEM II...
...
LITURGICZNA POSŁUGA NADZWYCZAJNEGO...
...
LOGIKA, TOPOLOGIA, JĘZYK....
...
Logo
...
LOGOS I ETHOS MEDIÓW. Dyskurs...
...
Ludu, mój ludu
...
LUDZIE SĄ DOBRZY(50...
...
MADONNY EUROPYRozważania...
...
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA WCIĄŻ...
...
MAPA DIECEZJI TARNOWSKIEJ 2015
...
MARIA REGINAKoronacje...
...
Marksizm i ewolucja. "Twórczy...
...
MARYJA – ORANTKA...
...
MARYJA W PAMIĘCI...
...
MARYJA BLISKO...
...
MARYJA OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO
...
MARYJA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH I...
...
MARYJA WZÓR ŚWIĘTOŚCI
...
Maryjo prowadź nas do Jezusa....
...
MARYJO, MATKO KAPŁANÓW, DO SYNA...
...
MARYJO, „PRZYBYTKU BOGA...
...
Maryjo, jestem przy Tobie....
...
MARYJO, KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO,...
...
MARYJO,OKULICKA PANI,MÓDL...
...
MATEMATYCZNA TEORIA MIARY...
...
Matematyka w oczach filozofa....
...
Matka Boża i ludzie współcześni
...
Matka Boża w naszej codzienności....
...
Matka Jedności
...
Matka Zbawiciela. Mariologia. Cz....
...
MATKO BOŻA POCIESZENIA –...
...
MĄDROŚĆ MEDIÓWMEANDRY WIEDZY...
...
MĄDROŚĆ W MEDIACH – OD...
...
MEDIA W DIALOGU – MURY...
...
MĘKA PANA NASZEGO JEZUSA...
...
MIEJCIE ODWAGĘ ŻYĆ DLA...
...
MIEJSCE CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO...
...
Między samotnością a wspólnotą....
...
Między wodą i ogniem. Miesiąc ze...
...
MIGRACJE ZAROBKOWE...
...
MIŁOŚĆ W NAUCZANIU KS....
...
MIŁOŚĆ NA ŚMIERĆ NIE...
...
MIŁOŚĆ PRZYPIECZĘTOWANA KRWIĄ....
...
MINIATURY MUZYKI...
...
MŁODOŚĆ Z...
...
MŁODZI ŚWIADKOWIE WIARY
...
MŁODZI UCZESTNICY REKOLEKCJI...
...
MOC W SŁABOŚCIŚwięci uczą...
...
MOCARZE DUCHA. Polscy święci...
...
MOCNI W DUCHU ŚWIĘTYM...
...
MODLITEWNA FORMACJA KATECHETÓW
...
MODLITEWNIK ZAWADZKI
...
MODLITWA RÓŻAŃCOWA SIŁĄ KAŻDEJ...
...
Moralność życia małżeńskiego....
...
MOŚCICE. KOŚCIÓŁ...
...
MOTYW SYNOSTWA BOŻEGOW...
...
Mózg i matematyka
...
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
...
Na pomoc rodzinie. Konferencje...
...
NA PRZEŁĘCZY
...
Na przyjście Ducha Świętego....
...
NA SKRZYŻOWANIU KULTUR, TRADYCJI,...
...
NABOŻEŃSTWODO MIŁOSIERDZIA...
...
Nadzieja przywracana ubogim....
...
NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII...
...
NAJDONIOŚLEJSZA DECYZJA W ŻYCIU...
...
NASZA NADZIEJA W MIŁOSIERDZIU...
...
Nasza Przewodniczka Duchowa
...
Naśladować Chrystusa. Adoracje na...
...
Naśladować Chrystusa. Cykl C....
...
Naśladować Maryję. Rozważania...
...
Natura czy kultura, czyli o co...
...
Nauczyciel - świadek. Konferencje ...
...
NAUKA A KULTURA MASOWA
...
Nauka a wiara. Obrazy świata jako...
...
NAUKA DUCHOWNAKatechizm...
...
Nauka w poszukiwaniu metafizyki
...
Nauki przyrodnicze a teologia:...
...
Naukowa metafizyka Zygmunta...
...
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE...
...
NAWRÓĆCIE SIĘ I WIERZCIE W...
...
NIE CHOWAJ SIĘ PRZED BOGIEM!...
...
NIE POZOSTAWIŁEŚ GO POD WŁADZĄ...
...
Nie pytajcie dlaczego
...
Niecierpliwość
...
NIEME SŁOWO. TEOLOGIA W SZTUCE
...
Niepojęte. Ontologiczny wstęp do...
...
Niepokalana Matka Jezusa....
...
NIGDY NIC NIE WIADOMO
...
NOWE ADORACJEWielki...
...
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ...
...
NOWENNA DO MATKI...
...
Nowenna do Dzieciątka Jezus....
...
NOWY TESTAMENT O...
...
O miłości potężnej jak śmierć....
...
O MOŻLIWOŚCI POWSTANIAPOLSKIEJ...
...
O nich i o nas. Zamyślenia...
...
O POŁOŻENIUPLAM...
...
O winie w stągwiach
...
O wrażliwość wiary. Rozmyślania...
...
OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ...
...
Obrazy świata w teologii...
...
Od Biblii Wujka do współczesnego...
...
OD BOGA WYSZLIŚMY I DO BOGA...
...
OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE...
...
OD KANDYDATAPRZEZ STOPNIE...
...
Od matematyki do filozofii
...
OD METODYCZNEJ POLEMIKI DO...
...
OD PRZYJŚCIA DO ODEJŚCIA PANA...
...
OD ŚWIĘTEJ TRÓJCY UWIELBIONA
...
ODKRYĆ SOBÓR Szkic...
...
ODKRYWAĆ SKARB...
...
ODNOWIĆ PAMIĘĆ O BOŻEJ...
...
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MEDIACH...
...
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE...
...
OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI I...
...
OJCOWIE KOŚCIOŁA – TWÓRCY...
...
Ojcze nasz. Modlitewnik
...
Ojcze nasz... Antologia tekstów...
...
OKUPACJA NIEMIECKA W...
...
OPISAĆ MIŁOŚĆ
...
OPOWIADANIA O ZBAWIENIU NARRATYWNY...
...
ORĘDZIE MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ...
...
ORĘDZIE PAWŁOWE - AKTUALNE...
...
OSOBA I MEDIA. Personalistyczny...
...
OSTATNIA MISJA KAPITANA...
...
OŚMIEL SIĘ KOCHAĆ. Konferencje dla...
...
OTO JESTEM Kapłani...
...
OTO JESTEM Siostry zakonne...
...
OTO JESTEMKościół na...
...
OTO JESTEMMisjonarze...
...
OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały...
...
OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały...
...
PAN JEZUS JUŻ SIĘ...
...
PAN JEZUS Z NAMI Podręcznik...
...
PAN JEZUS Z NAMI. Podręcznik do...
...
PAN JEZUS Z NAMI. Zeszyt ucznia do...
...
PAN RZECZYWIŚCIE...
...
PANI MIELECKA - PROWADŹ NAS DO...
...
PANIE – OTOCZ SWOJĄ...
...
PANIE DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY? Kazania...
...
PANIE JEZU – PROSIMY...
...
PAPIESKA ZŁOTA RÓŻA 1095-2005
...
PARAFIA PW. ŚW. KAZIMIERZA...
...
PATRON SZKOŁY –...
...
Paweł Apostoł – Pisma. Cz. I
...
Paweł Apostoł – Pisma. Cz. II
...
PEŁNY WYMIAR...
...
PERSPEKTYWY TEOLOGICZNE EWANGELII...
...
Pękające projekty. Szkice...
...
Pierwsze wieki Kościoła
...
PIERWSZE WIEKI KOŚCIOŁA
...
Pierwszopiątkowe homilie...
...
PIĘCIOKSIĄG MOJŻESZA
...
Pięcioksiąg Mojżesza
...
Pięć słów Kościoła
...
PIĘKNI NA ZAWSZESzkice...
...
PIĘKNO ODNALEZIONE W roku...
...
PIGMEJE TWOI BRACIA
...
PISMA MĄDROŚCIOWE STAREGO...
...
Pisma św. Jana
...
PISOWNIA SŁOWNICTWA...
...
Platonizm matematyczny
...
PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR MORALNOŚCI...
...
Po tamtej stronie życia. Zarys...
...
POCIESZAJĄCA...
...
Początek świata – Biblia...
...
Podstawy teologiczne...
...
POLONIKA HAGIOGRAFICZNE W...
...
POLONIKA HAGIOGRAFICZNE W...
...
Polska pieśń adwentowaw...
...
POLSKIE DROGI...
...
POLSKIE...
...
POLSZCZYZNA BIBLIJNA –...
...
POMAGAJ NAM...
...
POMAGAJ NAM NIEUSTANNIE. CZYTANKI...
...
POMOCNE SŁOWAPapieża...
...
PONAD DEMARKACJĄ
...
Poprowadzić Dzieci Misyjną Drogą
...
Poradnik do nauki religii w szkole...
...
POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA...
...
Postawy społeczno-religijne...
...
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA...
...
POWOŁANI DO PÓJŚCIA ZA JEZUSEM....
...
POWOŁANIA DAREM MIŁOŚCI...
...
POWOŁANIE I WARSZTAT...
...
POWOŁANIE...
...
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW...
...
POZNAĆ „STARSZEGO...
...
POZNAJĄC BIBLIĘ Historia...
...
POZNAJĄC BIBLIĘ Wokół Biblii....
...
POZNAJĄC BIBLIĘ Trudne...
...
POZNAJĄC BIBLIĘJezus...
...
POZNAJĄC BIBLIĘWokół...
...
POZNAJĄC BIBLIĘBohaterowie...
...
POZNAJĄC BIBLIĘTrudne...
...
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO...
...
PRAWA PRZYRODY
...
PRAWDA I MIŁOŚĆ Poglądy...
...
PRAWDA W MEDIACH – MIĘDZY...
...
PRAWDA WAS WYZWOLI
...
Prawo kanoniczne I. Normy ogólne
...
PRAWO MAŁŻEŃSKIE KOŚCIOŁA...
...
Problematyczny konkordyzm. Wiara...
...
PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE...
...
PROBOSZCZOWIE PARAFII SZCZUCIN...
...
PROCES MAŁŻEŃSKI W ŚWIETLE...
...
Prorocy Izraela. Cz. I
...
PROROCY...
...
PROROCY IZRAELACz. I
...
PROWADZENI PRZEZ JEZUSA...
...
PRYMAT BOGAZamyślenia...
...
Przed sakramentem Chrztu świętego
...
PRZEKAZ WIARY W RODZINIE....
...
PRZEŁAM BLOKADY… RATUJ...
...
PRZESTRZENIE PRACY SOCJALNEJ
...
Przewodnik po Muzeum...
...
Przewodnik śladami błogosławionej...
...
PRZEWODNIKPO DROGACH ZIEMI...
...
Przez Maryję poznać Chrystusa....
...
PRZYBLIŻYĆ WIERNYM...
...
Przygoda wiary. Homilie na...
...
PRZYJDĘ I ZABIORĘ WAS DO...
...
Przyjdę i zabiorę was do...
...
PRZYJDĘ I ZABIORĘ WAS DO...
...
PRZYJMUJEMY PANA...
...
PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU....
...
Przyszłość w jedności. Ku...
...
Przywracajmy nadzieję ubogim....
...
Psalmy i inne pisma
...
PSAŁTERZ I KSIĘGA LAMENTACJI
...
Pytając o Boga. "Dowody" istnienia...
...
RACHUNEK SUMIENIA MAŁŻONKOWIE...
...
RACHUNEK SUMIENIA OSOBY...
...
RACHUNEK SUMIENIA STARSI...
...
REFLEKSJA KULTUROWA W MYŚLI...
...
Refleksje na rozdrożu. Wybór...
...
REKOLEKCJE PARAFIALNE...
...
REKOLEKCJE...
...
REKOLEKCJE PARAFIALNE Z...
...
RODZINA SZKOŁĄ WIARY I...
...
ROK WIARY WIARA ŹRÓDŁEM ŻYCIA...
...
ROK WIARY ZAPISKI KATECHIZMOWE...
...
ROK WIARYWIARA DZIEŁEM BOGA...
...
ROLA I ZADANIA WIKARIUSZA...
...
ROSYJSKA METAFIZYKA RELIGIJNA
...
Rozbudzić eucharystyczne zdumienie
...
Rozmowy w nocy
...
ROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH Zarys...
...
Rozumieć siebie i innych. Zarys...
...
ROZWAŻANIA KATECHIZMOWE O...
...
Rozważania pogrzebowe.
...
RozważaniaW DRODZE DO NIEBA
...
RÓŻANIEC – ŁAŃCUCH,...
...
SACRUM POLONIAE...
...
Sakrament pojednania z Bogiem...
...
SAKRAMENT RADOŚCI
...
SANKCJE KARNE W KOŚCIELE W...
...
SANKTUARIA I ODPUSTYKiedy...
...
...
...
Sens życia i sens wszechświata
...
Sensy i nonsensy w nauce...
...
SERCE JEZUSA OTWARTE...
...
SERCE JEZUSA PEŁNE...
...
SERCE ME DAJĘ Archiwum...
...
SERCE ZA SERCE Rozważania na...
...
Serdecznie zapraszamy Sekretariat...
...
Sextum Decalogi...
...
SIEDEM BOLEŚCI MATKI...
...
Skauting katolicki. Idea o. Jakuba...
...
SKŁONNOŚCIOWA INTERPRETACJA...
...
SŁOWA CHRYSTUSA
...
Słownik biograficzny kapłanów...
...
...
...
SŁOWO BOŻE OSTRZEJSZE NIŻ MIECZ...
...
SŁOWO BOŻE W ŻYCIU I MISJI...
...
SŁOWO NA DROGĘ Część I. Rok A
...
Słowo na drogę cz. 2 Rok C (2007)
...
SŁOWO NA DROGĘ. Część 3. Rok...
...
Słowo na drogę. Część pierwsza....
...
Słowo na drogę. Rok A. (2005). Cz....
...
Słowo na drogę. Rok A. Cz. II....
...
Słowo na drogę. Rok A. Rozważania...
...
Słowo na drogę. Rok B. (2006)...
...
Słowo na drogę. Rok B. (2006), cz....
...
SŁOWO NA DROGĘ. Rok C, (2007), Cz....
...
Słowo na drogę. Rok C. (2004) Cz....
...
Słowo na drogę. Rok C. (2004)....
...
SŁOWO NA DROGĘ. Rozważania...
...
SŁUCHAJĄC GŁOSU...
...
SŁUŻYĆ NORMALNOŚCI, CZYLI ROZMOWY...
...
SŁUŻYĆ PRAWDZIEO MAŁŻEŃSTWIE...
...
SŁUŻYŁ BOGU Z...
...
SOBOROWA IDEA ZWIĄZKU...
...
Sobory Kościoła niepodzielonego....
...
Sobory powszechne w drugim...
...
SOCJALIZACJA – WYZWANIE...
...
SPOŁECZEŃSTWO I MORALNOŚĆ....
...
SPOTKANIA NA KRZYŻOWEJ...
...
SPOTKANIA...
...
SPOTKANIA Z MARYJĄ W TAJEMNICACH...
...
Spotkania z Ojcem i Synem,...
...
SPÓR O PRZYCZYNOWĄ STRUKTURĘ CZASU
...
SPRAWY OSTATECZNE...
...
STAŁE CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ...
...
STRUKTURA I EMERGENCJA
...
Struktury kolegialne w Kościele...
...
STUDIA Z EWANGELII JANOWEJ
...
STUDIA REGIONALNE 1(2007)
...
STUDIA REGIONALNE 2(2008)
...
Stwórca - Wszechświat - Człowiek....
...
Sukces nieważny czyli z profesorem...
...
SURFUJĄC PO INTERNECIE W...
...
SYMBOL ŚWIĘTEJ...
...
Symetria w muzyce, czyli...
...
SZKOŁA I JEJ ETYCZNE...
...
Sztuka na co dzień i od święta
...
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA Z ks. dr....
...
ŚMIERĆ I ŻYCIE PO ŚMIERCI WG...
...
ŚPIEW ANIOŁA POWIEŚĆ O...
...
ŚPIEWY MIĘDZYLEKCYJNE (A5)
...
ŚPIEWY MIĘDZYLEKCYJNE
...
Świadkowie tradycji. Rys...
...
Świat ludzkich uczuć
...
ŚWIAT LUDZKIEGO CIERPIENIA
...
Świat słowa Jana Pawła...
...
Święta Matka Kinga. Żywot Świętej...
...
ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA PROSTA...
...
ŚWIĘTOWAĆ WE...
...
ŚWIĘTY PAWEŁ TRZYNASTY APOSTOŁ
...
ŚWIĘTY PROFESOR Materiały do...
...
Święty Stanisław patronem ładu...
...
Święty Stanisław ze Szczepanowa...
...
ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ...
...
TAJEMNICA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA...
...
Tajemnice misyjnego serca
...
Taka jest wiara Kościoła....
...
TARNOWSKIE STUDIA...
...
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom...
...
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom...
...
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM...
...
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom...
...
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE XXVI
...
TECZKA NA DOKUMENTY SAKRAMENTU...
...
TEISTYCZNE PODSTAWY...
...
TEOLOGIA I WSZECHŚWIAT
...
Teologia – wiedza zbawienia....
...
Teologia fundamentalna. Cz. I....
...
Teologia fundamentalna. Cz. II....
...
Teologia moralna fundamentalna
...
Teologia wędrowania
...
Teoria poznania. Tekst...
...
TESTAMENT...
...
TO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, A NIE...
...
TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ Cuda...
...
TRIDUUM PASCHALNE Komentarze...
...
TROSKA O CZŁOWIEKA OD...
...
TROSZCZYĆ SIĘ...
...
TRWAĆ W KOMUNIIZ CHRYSTUSEM...
...
Trwać w miłości Chrystusa. Homilie...
...
TRZY PORTRETY JEZUSA
...
TRZY SPOTKANIA ADORACYJNE...
...
TWÓRCZA OBECNOŚĆ W...
...
TWÓRCZA OBECNOŚĆ W...
...
TWÓRCZA OBECNOŚĆW...
...
UCZYMY SIĘ WIARYKazania...
...
UFAM CI, JEZU Podręcznik do...
...
UMIŁOWANI PRZEZ...
...
UMIŁOWANI, ABY MIŁOWAĆ....
...
Uniwersalizm chrześcijaństwa...
...
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH...
...
Urzędy sądowe – władza...
...
USTRÓJ POWOJENNEJ POLSKI W...
...
UWIELBIAJCIE PANA...
...
Uwielbiamy Cię, Panie....
...
W co wierzę. Krótkie wprowadzenie...
...
W Duchu i w prawdzie. Katechizm...
...
W KOMUNII Z KOŚCIOŁEM...
...
W KOMUNII Z BOGIEM
...
W KOMUNII...
...
W KRAINIE ŻYCIA BĘDĘ WIDZIAŁ...
...
W MILCZENIE TWOJE SIĘ WSŁUCHUJĘ
...
W MIŁOSIERDZIU BOGACZŁOWIEK...
...
W OBLICZU CIERPIENIA Rozważanie...
...
W POSZUKIWANIU KATECHEZY...
...
W TROSCE O PEŁNIĘ WIARY
...
W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO...
...
W trosce o nową kulturę życia...
...
W trosce o pełnię wiary. Dokumenty...
...
W trosce o życie. Dokumenty...
...
W TROSCE O ŻYCIE. Tom II...
...
W trzecie tysiąclecie. Komentarz...
...
Walor opinii biegłego...
...
WARTOŚCI W MEDIACH – Z...
...
WARTOŚĆ MEDIÓW – OD...
...
WE WSPÓLNOCIE Z BŁOGOSŁAWIONYM...
...
WE WSPÓLNOCIE Z...
...
WEŹ SWÓJ KRZYŻ NA KAŻDY DZIEŃ....
...
WIARA DNIA ÓSMEGOAby...
...
WIARA...
...
WIDZIALNE SŁOWO Teologia...
...
WIERNOŚĆ CHRYSTUSA –...
...
WIERNOŚĆ KAPŁANA NA WZÓR...
...
WIERSZE ZIELONE
...
WIERZĘ
...
WIERZĘ W JEDNEGO BOGA
...
Wierzę w jeden Kościół. Studia...
...
WIERZĘ W SYNA...
...
WIERZĘ,...
...
Wierzę. Mały Katechizm Katolicki
...
WIERZĘ... I CHCĘ O TYM...
...
WIERZYĆ TO BYĆ Z CHRYSTUSEM...
...
WILEŃSZCZYZNY CUDNY KRAJ. Zapiski...
...
Wisi na krzyżu. Kazania pasyjne.
...
WŁADCA ORLEJ WYSPY
...
WOLNOŚĆ I WYCHOWANIE
...
WOLNOŚĆ MIŁOŚCI Ontologia osoby...
...
WOLNOŚĆ W MEDIACH – MIĘDZY...
...
WPATRYWAĆ SIĘ W CHRYSTUSA,...
...
Wprowadzenie do nauki prawa...
...
Wprowadzenie do Ojców Kościoła
...
Wprowadzenie do teologii Karla...
...
WSŁUCHANI W SŁOWO
...
WSŁUCHANI...
...
WSPOMNIENIA o Tadeuszu Płoskim...
...
Współczesna teologia sakramentów...
...
WSPÓŁCZESNE MODLITEWNIKI W...
...
WSPÓŁCZUJĄCA MATKA. Z HISTORII...
...
Wstęp ogólny do Pisma Świętego
...
Wszechświat katastroficzny
...
Wszechświat strukturalny w dziele...
...
Wszystko zależy od ciebie!...
...
Wybór hymnów, psalmów, kantyków...
...
WYBRALI ŻYCIEZbiór kazań...
...
Wybrane zagadnienia z katechetyki
...
WYBRANI PRZEZ CHRYSTUSA...
...
WYBRANY, KONSEKROWANY I POSłANY...
...
Wychowanie a katecheza
...
Wychowanie dzieci w młodszym wieku...
...
Wychowanie dzieci w wieku...
...
WYCHOWANIE MŁODZIEŻY NA POZIOMIE...
...
Wychowanie młodzieży w średnim...
...
WYGRAJ MŁODOŚĆ A WYGRASZ...
...
WYMIARY CZASU
...
WYZNANIA KONSERWATYWNE
...
Wzrastać w mądrości. Homilie dla...
...
Wzrastać w Prawdzie Bożej. Homilie...
...
Wzrastać w wierze i miłości Jezusa...
...
Z CHRYSTUSEM W DOMU...
...
Z DOMU RODZINNEGO DO DOMU...
...
Z DOMU ZIEMSKIEGO DO DOMU...
...
Z kolędą przez wieki. Kolędy...
...
Z MARYJĄ I ŚWIĘTYM PAWŁEM...
...
Z Maryją oddajemy Jezusowi pokłon....
...
Z MIŁOŚCI I Z NICOŚCI - Zarys...
...
Z notatnika rekolekcjonisty....
...
ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W...
...
ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE
...
ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W...
...
ZAGADNIENIA KATECHETYKI...
...
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce...
...
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce...
...
ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE...
...
Zagadnienia filozoficzne w nauce....
...
ZAKOCHANI W...
...
Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte
...
ZAPISANI W SERCU AFRYKI
...
Zasady pisowni słownictwa...
...
ZASŁUCHANI W CISZĘ. Rozmowy...
...
ZAWSZE CZUŁEM SIĘ NA SWOIM MIEJSCU...
...
ZE SŁOWEM W DROGĘ Rozważania...
...
ZE SŁOWEM W DROGĘ...
...
ZE SŁOWEM W DROGĘ Homilie na...
...
ZE SŁOWEM W DROGĘ Rozważania...
...
ZE SŁOWEM W DROGĘ. Rozważania...
...
ZIEMIA BŁ. KAROLINYBł....
...
ZIEMIA UMIŁOWANA PRZEZ...
...
ZIEMSKI ANIOŁDroga do...
...
ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE
...
ZOBOWIĄZANI DO WIARY PO...
...
ZOBOWIĄZUJĄCE ZNAKI ŁASKI...
...
Zobowiązujące znaki łaski....
...
Zostaję na miejscu do końca
...
ZOSTAŃ Z NAMI PANIE...
...
Zrozumieć chrześcijaństwo....
...
Zrozumieć średniowiecze. Wypisy,...
...
Zza krat spłynęła łza. Więźniowie...
...
ŻYCIE I ŚMIERĆ ANTIOCHA IV...
...
ŻYCZENIAna różne...
...
ŻYĆ WE...
...
Żywot św. Kingi Księżnej...
...

Adamczyk S.
...
Adamczyk J. ks.
...
Adamczyk P. ks.
...
Adamek Z. ks.
...
Artemiuk P. ks.
...
Atłas T. ks.
...
Aubenque P.
...
Baczyński A. ks.
...
Balthasar H. U. von.
...
Banach J. ks.
...
Banach R. ks.
...
Baran G.M. ks.
...
Baran J.
...
Bartoszek J. ks.
...
Baum M.
...
Beck E.
...
Bednarz M. ks.
...
Benedykt XVI
...
Bentke D.
...
Bezak A. ks.
...
Biel P. ks.
...
Biel R. ks.
...
Bielawski S.E.
...
Biernat R. ks.
...
Bierzyński T. ks.
...
Bochenek Z. ks.
...
Bokwa I. ks.
...
Borek D. O.Carm
...
Brożek A.
...
Brożek G.
...
Brusiło J.
...
Brzegowy T. ks.
...
Budrewicz T.
...
Budzik S. ks.
...
Bukowski T. ks.
...
Burdak, K.
...
C. Meves
...
Cempura H. ks.
...
Choińska K.
...
Ciećkiewicz J.
...
Ciszek D.
...
Czermak K. ks.
...
Czyż S. o. OMI
...
Czyżowski K. ks.
...
Dadaczyński J.
...
Daglewicz M.
...
Dalgiewicz M.
...
Dąbrowa P. kl.
...
Dębiec J.
...
Dobrowolski A.
...
Drożdż A. ks.
...
Drożdż M.
...
Dryl W. s.
...
Duda J.
...
Duda P.
...
Dudziak J. ks.
...
Dyl J. SAC
...
Dynak A. ks.
...
Dyrda K. ks.
...
Dytko R. ks.
...
Dziewiecki M. ks.
...
Dziubaczka K. ks.
...
Fantoli A.
...
Fedorowicz A. ks.
...
Fedorowicz T. ks.
...
Fogelzang-Adler E.
...
Fontaine J.
...
Frasinetti G.
...
Fros H. ks.
...
Gadowski W. ks.
...
Gaik T. ks.
...
Gajda P-M. ks.
...
Galant W. ks.
...
Garnczarski S. ks.
...
Gaweł J. ks.
...
Gąsior Anna
...
Głowacki S.
...
Godawa M.
...
Golda Z.
...
Goliszek P. ks.
...
Gomola A.
...
Gondek R.
...
Góral K. ks.
...
Grün A. OSB
...
Grzybowski M. ks.
...
Gułajewska D.
...
Guzdek P.
...
Haręzga S. ks.
...
Heinrich W.
...
Heller M. ks.
...
Henry M.
...
Herzyk K.
...
Hoffsümmer W. ks.
...
Hołda M.
...
Irla S. ks.
...
Iwanicki M.
...
Jan Paweł II
...
Janiga W. ks.
...
Janosz B.
...
Janusz R.
...
Januś D.
...
Jeż A. ks.
...
Juśko E.
...
Kalita D.
...
Kania W. ks.
...
Kantor R. ks.
...
Kardas S. s.
...
Karp R. ks.
...
KEP ds. Bioetycznych
...
Kępa Z. ks.
...
Klaus B. ks.
...
Kloch J. ks.
...
Klose A.
...
Kluz M. ks.
...
Kłoczowski J. A. OP
...
Kokoszka A. ks.
...
Konwent C. ks.
...
Kosiarski H. ks.
...
Kosmana I. o. OFMConv
...
Kostrzewa F. ks.
...
Kościółek A.
...
Kowalski W.
...
Kozdrój K. s.
...
Koziara S.
...
Krajewski J. ks.
...
Kramiszewska A.
...
Kras Z. ks.
...
Królikowski J. ks.
...
Krukowski J. ks.
...
Kruszewska M.E. s. ZSJM
...
Krzanowski J. ks.
...
Kupiec K. ks.
...
Kurek R. ks.
...
Kwieciński M. ks.
...
Lambert D.
...
Langkammer H. OFM
...
Lechowicz W. bp
...
Lelito A. ks.
...
Lemański J. ks.
...
Liana Z
...
Liszka A. ks.
...
Łabuda P. ks.
...
Łabuz M. ks.
...
Łanoszka M. Ks.
...
Malingrey A. M.
...
Maliński M. ks.
...
Małecki M.
...
Margański B. ks.
...
Mariański J. ks.
...
Marszalska J.
...
Marszalska M. J.
...
Martykowie J. i Z.
...
Mastalska D.
...
Maśnik M.I.
...
Mayer S. L.
...
Mazurkiewicz R.
...
Mączka J. ks.
...
Mądro B. S.M.
...
Mąkos P. ks.
...
McMullin E.
...
Meisner J. kard.
...
Metallmann J.
...
Michalik A. ks.
...
Michalik T. ks.
...
Mierzyńska M.
...
Mikulski J. ks.
...
Misiaszek K. ks.
...
Młyński J. ks.
...
Moskal K.
...
Mrówka K.
...
Napiórkowski S. C. OFMConv.
...
Neznal I. ks.
...
Niesporek M. ks.
...
Nita A. ks.
...
Nowak A. ks.
...
Nowak J. ks.
...
Nowak P. ks.
...
Noworolnik Cz. ks.
...
Obolevitch T.
...
Olejniczak M.
...
Olejnik R.M. OFM
...
Ormanty S. ks.
...
Osewska E.
...
Osiński P. ks.
...
Pabjan T. ks.
...
Pacholczyk A. G.
...
Pachowicz M.
...
Paciorek A. ks.
...
Paciorek J. ks.
...
Parchem M. ks.
...
Pasek P. ks.
...
Pasionek K. ks.
...
Paweł VI
...
Pawlak I ks.
...
Pawlikowska M.
...
Pedersen O.
...
Pelczar A.
...
Piechowicz R.
...
Piekara R. kl.
...
Piesko M.
...
Pietruszka Z. ks.
...
Pietrzak W. ks. SCJ
...
Piotrowski W. ks.
...
Plichta P.
...
Płatek P. ks.
...
Podgórski M. ks.
...
Pojawa B.
...
Polak P.
...
Polak T. ks.
...
Połeć B. ks.
...
Prażuch W.
...
Przybycień J. ks.
...
Przybylska R.
...
Przybysz M.
...
Przybyszewski B. ks.
...
Przybyś W. ks.
...
Przyczyna W. ks.
...
Ptasznik P. ks.
...
Pyzdek T. ks.
...
Rajski Kajetan
...
Rakowski T.
...
Renöckl H.
...
Rodzeń J.
...
Rodziński S.
...
Rosa S. ks.
...
Rosik M. ks.
...
Rosłan Jan ks.
...
Rozkrut T. ks.
...
Rychlik R. ks.
...
Rydzak F., o. ofm
...
Rzemiński W. ks.
...
Rzeźwicki G. ks.
...
Sadko Z. ks.
...
Sajdek Z.
...
Saletnik St. ks.
...
Sankey D.
...
Schwager R.
...
Senderecka M.
...
Seremet B. ks.
...
Seroka M.
...
Siedlarz J. ks.
...
Siemieniec T., ks.
...
Frank Siemion L.
...
Sierotowicz T.
...
Siewiora J. ks.
...
Skarżyńska E.
...
SKEP Zespół
...
Skierkowski M. ks.
...
Skoczny W.
...
Skwarnicki M.
...
Słoma I.
...
Słowik J. ks.
...
Słowik R. kl.
...
Smoleń J. ks.
...
Smoła M.
...
Smuniewski C. ks.
...
Sobczak P., ks.
...
Sojka S. ks.
...
Sokolowski R. ks.
...
Solak A. ks.
...
Stafin R. ks.
...
Stala J. ks.
...
Starowieyski M. ks.
...
Stoeger W. R.
...
Stolarczyk I. ks.
...
Strus R. ks.
...
Sullivan
...
Swieżawski S.
...
Sydry S.M. ks.
...
Szarwark T.
...
Szarwark T. ks.
...
Szczebak W. ks.
...
Szczepaniec S. ks.
...
Szczerbińska-Polak M.
...
Szczotko S., ks.
...
Szczygieł K. ks.
...
Szewczyk W. ks.
...
Szęszoł M.
...
Szlęzak M. Lucyna s.
...
Szmulewicz H. ks.
...
Szostak Z. ks.
...
Szyma T.
...
Ślusarczyk F. ks.
...
Talarek K. ks.
...
Tarnowski K.
...
Tomaszewski M.P.
...
Torba Z. ks.
...
Tragarz M. ks.
...
Tronina A. ks.
...
Trytek J.
...
Turek A. ks.
...
Urbaniec J.
...
Urbańska M.
...
Urbaś R.
...
Uryć Z.
...
Wahle H.
...
Wałaszek J. ks.
...
Watson B.
...
Ważny A. ks.
...
Werner K.
...
Werner W. ks.
...
Wilińska Z.
...
Wilkanowicz S.
...
Witczak J.
...
Witkowskiej A.
...
Wojdak S. ks.
...
Wojtak M.
...
Wojtysiak J.
...
Wolak Z.
...
Wójcik B.
...
Wójcik B. ks.
...
Wójcik K.
...
Wójtowicz K.
...
Wójtowicz M. o. SJ
...
Wróbel S.M. ks.
...
Wszołek S. ks.
...
Zając A. ks.
...
Zając M. ks.
...
Załuski W.
...
Zawada R.
...
Zdaniewicz W. ks. SAC
...
Zdunkiewicz-Jedynak D.
...
Zembrzuski T. ks.
...
Zięba E.
...
Zimowski Z. abp
...
Zimowski Z. ks.
...
Zoń J. ks.
...
Zych Z. s.
...
Żurek A. ks.
...
Życiński J. bp
...
Życiński W. ks.
...

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach,
zapisz się na listę:


Imię i nazwisko:
E-mail:


Wydawnictwo BIBLOS, Pl. Katedralny 6, 33-100 Tarnów, tel. 14-621-27-77 [ więcej ›› ]